Először vagy itt | This is your first time here

Először is felejtsd el, amit másoktól hallottál.
First, forget what you have heard from others.

Első dolog, amit leszögeznék, hogy ennek, amit itt olvasol nem az a célja, hogy sok ember legyen körülöttem. A célja az, hogy sok ember ne legyen körülöttem, ezért készítettem ennyi weboldalt. Amit elmondhatnék nekik, azokat valamelyiken biztosan ki is fejtettem. Aki ezt komolyan gondolja, úgyis rátalál az összesre, hiszen lehetősége van saját anyagtárból dolgozni. Tehát ha véletlenül nem érnék rá (és mint tudjuk véletlenek nincsenek), akkor mindenki minden kérdésére választ talál... valahol, valamelyik weboldalamon. A lecke pedig a következő.

A kezdő úgy gondolkodik, hogy minden információhoz azonnal hozzá akar férni. Ám minden információ akkor ér a legtöbbet, ha az a megfelelő pillanatban, a te megfelelő látószögeden érkezik. Első feladat tehát egy másik gondolkodás elsajátítása, ami a mágikus gondolkodás alapja is. Hogy nyugodjunk le, mert a megfelelő információ úgyis szembe jön a megfelelő időben.

Ez a holografikus világkép alapja, hiszen ha valahol az időnek egy adott pontjában ott kell lenned valahol, akkor ott is leszel. Ha nem csak ott kell lenned, hanem a megfelelő felkészültséggel kell ott lenned, akkor el sem tudod kerülni a szükséges információkat.

The first thing I would point out is that what you are reading here is not meant to have a lot of people around me. The goal is to keep a lot of people around me, which is why I’ve created so many websites. What I could tell them, I must have explained on one of them. Anyone who is serious about this will find it all, as they have the opportunity to work from their own repository. So if I don’t accidentally touch it (and as we know there are no coincidences), everyone will find answers to all their questions ... somewhere, on one of my websites. And the lesson is as follows.
The beginner thinks they want instant access to all the information. But all information is worth the most if it comes at the right moment, on your right angle. The first task, then, is to master another way of thinking, which is also the basis of magical thinking. To calm down, because the right information comes face to face at the right time anyway.

This is the basis of the holographic worldview, because if you have to be there somewhere at a certain point in time, you will be there. If you don’t just have to be there, but you have to be there with the right preparedness, you can’t avoid the information you need either.


Röviden a sztori. Benne vagyok néhány olyan dologban a felemelkedett tudatommal, ami épp alá is száll, hogy biztosan nem fogok sok olyan dologra ráérni, amire te azt hinnéd, hogy az maga a cél. Én ezt, amiről ez a weboldal szól, eredetileg csak magamnak csináltam. Ám rájöttem, hogy mind spirituális infrastruktúrát vagy keretrendszert ezt mások is használhatják. Ennek két útja van:

1. Megtanulsz mindent a weboldalaimról és begyűjtesz minden információt
2. Elég ennyi információ, a többit a saját spirituális csatornádról tudod meg

A harmadik még nincs, mert pont erről szól az első lecke.

The story is short. I’m involved in a few things with my ascended consciousness that just despend too that I’m definitely not going to get into a lot of things that you would think are the goal itself. I originally only did what this website is about for myself. But I realized that both spiritual infrastructure or framework can be used by others. There are two ways to do this:

1. You learn everything about my websites and gather all the information
2. Enough information, the rest you know about your own spiritual channel

The third is not there yet, because that is exactly what the first lesson is about.


Amit itt olvasol, nem szól másról, mint hogyan tudsz felcsatlakozni egy olyan spirituális tudathálózatra, ami független a többitől. Ez a hálózat támogatja a Feladataidat és csak korlátozottan támogatja az egyéni céljaidat. Ez ingyenes és nem célja semmilyen üzleti tevékenység, mert a világ és a rendszer helyreállításával van elfoglalva. Alapvetően Admin funkciókat lát el és ezek az információk azok számára hasznosak, akik részt akarnak ebben venni a megfelelő szerepben és minőségben. Egy átlagember szemében arról van szó, mintha egy haverod megkattanna és magába fordulva eltűnne a közéletből és csak évek múlva jönne elő úgy, hogy csak korlátozottan érdekelné bármi, ami neked tök jó buli. Azaz ha belelkesülsz, hogy te egy spirituális harcos leszel, akkor jó ha azonnal megjön erre a következő információ.

- De jó lenne egy erdőben élni, távol a civilizációtól.
- Egészen addig lenne jó, amíg benne nem találnád magad az első erdei éjszaka vaksötétjében az éjszakai hangokkal.

What you are reading here is about nothing more than how you can connect to a spiritual network of consciousness that is independent of the rest. This network supports your Tasks and has limited support for your individual goals. It is free and not intended for any business because it is busy restoring the world and the system. It basically performs Admin functions and this information is useful for those who want to participate in this in the right role and quality. In the eyes of the average person, it’s like your buddy snaps and turns out of public life and only comes up years later with a limited interest in anything that’s a good party for you. That is, if you are passionate that you will be a spiritual warrior, it is good if the following information comes to you immediately.

"But it would be good to live in a forest away from civilization."
"It would be good until you find yourself in the blind darkness of the first night of the forest with the sounds of the night."


Ez a weboldal tehát nem a tömegeknek szól. A tömegeket androidos hasonlattal az fogja érdekelni, milyen appok jönnek ki és nem maga az Android.

So this website is not for the masses. The masses will be interested in the android analogy of what apps are coming out and not Android itself.

Ami téged érdekel, azt szerintem az elmenypark.com-on találod és úgy van megcsinálva, hogy egyáltalán nem gond, ha nem értsz belőle semmit. Ez után visszatérhetsz a játékba.

What interests you, I think you’ll find on elmenypark.com and it’s done in a way that doesn’t matter at all if you don’t understand anything about it. So, you can then return to the game.