Ezt egy olyan gondolkodó ember írta, aki beült 20 éve egy lakásba, hogy lemeditáljon egy megoldást az emberi agy racionális oldalán. Itt van róla minden lényeges. It was written by a thoughtful man who had been living in an apartment for 20 years to settle a solution on the rational side of the human brain. Everything important is here.


Start

az új világlátás megértése felé, ami a technikai civilizáció embere számára ideális | to understand the new world view, ideal for the man of technical civilizationFigyelem! Nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve. Az ezotériát teljesen új világlátással vázolom. Akit ez zavar, inkább ne olvassa, amit ezen a weboldalon talál. Attention! I'm not religious and I'm not baptized. I am outlining the esoteric with a whole new worldview. You should not read what you find it disturbing on this website.Itt jegyezném meg, hogy ha meg kívánod őrizni a téma iránti tisztaságodat, eszedbe ne jusson innen lejjebb menni | I would like to note here that if you want to keep your purity on the subject, don't think of going down here
Szerintem lejjebb jöttél. Akkor itt vannak hozzá még ezek. | I think you've come down. Then here they are.Tudom, hogy mégis lejjebb jöttél, akkor ez itt az új határ | II know you came down, but this is the new border
Innentől már nem tekinthetsz rá objektíven | You can no longer objectively object to itTöbb információ | More informations


Mit nyújt az élményPark?

AZ ÁTLAGEMBEREKNEK

Egy átlagembernek, aki nem akar ezzel foglalkozni és inkább élné tovább az életét, pont elég csak egyszer gondolatban elindítani és az illető hite szerint fog működni. Nem lesz harmadik szem vetítés és minden csak gondolatban fut. Ha később szeretné, van rá forgatókönyv. De addig olyasmi lesz érzésre, hogy visszaáll egy normális világ érzete, amiben sokkal jobbakat lehet játszani.

LÁTÓKNAK

A Látók revízióra kerülnek, ahol a következő frissítéskor enerigarendszerük felveszi azt a beállítást, ami a revízió után számukra ideális. Az őhozzájuk illegálisan érkezett beavatások helyes szellemű használata azonban ad egy olyan lehetőséget, amiben maguk elé kapják a legális próbákat. Ezek sikeres teljesítése esetén megmarad ez a hatalmuk. Akik nem a helyes szellemben használták, belőlük lehetnek a világsztárok, akik ebben a holografikus környezetben születnek.

MESTEREKNEK

A mesterek velem együtt szerepelnek egy holojátékban, aminek célja azt megtudni, hogy mi a legnagyobb félelmük. Ugyanis egy mester attól mester, hogy az nincs neki.


TANÍTÁS-TANULÁS   |   GYÓGYÍTÁS-GYÓGYULÁS   |   ÉLMÉNY-KALAND   |   KUTATÁS-FEJLESZTÉS
What ÉlményPark brings?

TO AVERAGE PEOPLE

For an average person who does not want to deal with it and would rather live his life, it is only once in thought and will work according to his belief. There will be no third eye projection and everything will only run in thought. If you want later, you have a scenario. But until then, you will feel that you have a normal world feeling that you can play much better.

TO CLAIRVOYANTS

The Visitors are under revision, where their next system upgrade will adjust the energy system that is ideal for them after the revision. However, using the right spirit of their illegitimate initiation gives you the opportunity to get the legal trials. If they succeed, they will retain their power. Those who have not been used in the right spirit can be world stars who are born in this holographic environment.

TO MASTERS

The masters are with me in a hologame that aims to find out what their biggest fear is. For a master mastered that he was not.


TEACHING-LEARNING | HEALTH-CARE | ADVENTURE-EXPERIENCE | RESEARCH-DEVELOPMENT
A világod te vetíted magadnak | Your world is projected by you


Psi

Qi

Hologitár | Only Hungarian at the moment

Hasznos dolgok | Useful things

Szív nyitás forgatókönyv 4 és fél percben | Heart opening scenario in 4 and a half minutes     >>>>>
Meditáció indító | Meditation Launcher     >>>>> 


Nem vagyok guru és nem vagyok mester. Az ezotériát egyéni úton járom és azon is kívánok maradni. Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem egy eszköz azok számára, akik mesterek és guruk nélküli egyéni utat akarnak bejárni. I'm not a guru and I'm not a master. I go to the esoteric on an individual path and want to stay on it. The ÉlményPark is not a sect and is not a religion, but a tool for those who want to walk a unique path without masters and gurus.


Valósidejű online tájékoztatás és oktatás | Real-time online information and education(only Hungarian)
(only English)


Aquarius director's instruction:
1. Preferably do everything differently than the others
2. Strive for Libero status
3. Cause rumpus as much as possible
Send me better translation
psi@uw.hu


Materials were made with google translate and post-verification. Sorry for any mistakes/errors. If you don't understand something, there's the original text next to it.