CHAPTER 1 | MI EZ ÉS KI ÍRTA | WHAT IS IT AND WHO WROTE THIS

Figyelem! Nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve. Az ezotériát teljesen új világlátással vázolom. Akit ez zavar, inkább ne olvassa, amit ezen a weboldalon talál. | Attention! I'm not religious and I'm not baptized. I am outlining the esoteric with a whole new worldview. You should not read what you find it disturbing on this website. | Ezt az anyagot elsősorban kezdőknek írtam és nem véletlenül. | This material was primarily written for beginners and not by accident.

Közel 20 évet töltöttem el folyamatosan és megállás nélkül mélytranszban. Visszatérve egyedülálló módon, az informatikai szemlélet használatával egy olyan új világlátás alakult ki bennem, melyben a világ könnyebben magyarázható. | I have spent nearly 20 years in a deep trans without stopping. Returning uniquely, using the IT approach, a new world view has emerged in which the world can be more easily explained. | Ezt az új világlátást osztom meg röviden, tömören és érthetően. Ennyi pont elég a megértéshez és az induláshoz. | I share this new worldview in short, concise and understandable. That's enough for understanding and getting started.CHAPTER 2 | A VILÁG MEGÉRTÉSE MÁSKÉPP | UNDERSTANDING THE WORLD IN ANOTHER METHOD

Your world is projected by you | A világod te vetíted magadnak
Ha eltűnnék a valóságodból és eltűnne az elmenypark.net domain, minden linknél cseréld le az elmenypark.net-et tudathajo.blogspot.com-ra | If I disappear from Your reality and the elmenypark.net domain disappears, replace elmenypark.net with tudathajo.blogspot.com for all links

Essential in few words | Lényeg pár szóban     >>>>>
ÉlményPark Holoplatform | AdventurePark Holoplatform     >>>>>
Hogyan kezdjem? | How I do start?     >>>>>
Belépés a Játékba | Enter the Game     >>>>>                                                                                                                                                               Holo Játék | Holo Game


CHAPTER 3 | ELSŐ TANÁCSOK | FIRST ADVICES

Ez neked szól. Akinek szerinted is szól, annak csak a linket tudod megadni, ahol eldöntheti ő is. Mert gondolj bele. Mit szólna anyád, ha azzal állítanál be hozzá, hogy a világ egy videojáték? | This is for you. If you think you are speaking, you can only give the link where they can decide. Because think about it. What would your mother say if you set her up as the world a video game?

Erre kell csak átkapcsolni az agyad* | You just need to switch your mind to that*

1. A tudatoddal felcsatlakozol rá, mint egy mobilhálózatra.
2. Az EmberTőzsde** értéked pontosan meghatározza a login-odat. Utána meditációban tudod befolyásolni a Játékod mentét.
3. Ha a tudatodat úgy használod, mint egy böngészőt, már csak Önmagadban kell bíznod és sokkal jobb játékos leszel, mint amilyen most vagy!
4. A MIA úgy viselkedik, mintha egy R2 lenne a fejedben és kezeli a segítőkkel/angyalokkal történő személyes kapcsolattartást.

1. You associate it with your consciousness as a mobile network. 
2. Your "Stock Exchange"** value accurately defines your login. Afterwards, you can influence the play of your Game in meditation. 
3. If you use your consciousness as a browser, you only have to trust yourself and become a much better player than you are now!
4. The MIA acts like a R2 in your head and manages personal contact with helpers / angels.

*  Úgy kezdődött, hogy elegem lett abból, hogy senki sem beszél erről egyértelműen | It began as I had enough that no one speaks clearly about this
** Ez határozza meg a személyes értékedet, aminek alapja a saját fejlettséged, súlyod, tetteid és szereped | This determines your personal value, based on your own level of development, weight, actions and role


CHAPTER 4 | MÉG TÖBB INFORMÁCIÓ | MORE INFORMATION

Amit itt olvasol arra alkalmas, hogy otthon egyedül kerülj a spiritualitásnak arra a szintjére, amivel el tudod kerülni az idő előtti látókörbe kerülést. Ami nagy lépés lenne a globális civilizációnk megmentése felé. | What you are reading here is that you can only go to the level of spirituality at home that you can avoid getting into the early horizons. What would be a great step towards saving our global civilization. | Ezzel a világlátással az agyad annyit képes lehet azt megérteni, amiért három évig kellene ezoterikus csoportba járnod. A cél nem az, amiket ott tanítanak, hanem valami, amit azért nem tanítanak, mert most csináljuk először. Az eszedre van itt szükség és nem a hódolatodra. | With this worldview, your brain can understand why you should go into an esoteric group for three years. The goal is not what they teach there, but something that is not taught because we are doing it for the first time. You need your mind here and not your worship.

TÖBBET ERRŐL | MORE ABOUT THIS     >>>>>
RACIONÁLIS EZOTÉRIA      >>>>>


CHAPTER 5 | TÖBBET RÓLAM | MORE ABOUT ME

Figyelem! Nem vagyok guru és nem vagyok mester. Az ezotériát egyéni úton járom és azon is kívánok maradni. Úgy alkottam meg (annak idején katonai szemlélettel) ezt a rendszert, hogy ne legyen rám hozzá szükség (gondolva arra is, hogy sok valóságból eltűnök). | Attention! I'm not a guru and I'm not a master. I go to the esoteric on an individual path and want to stay on it. I created this system (at that time with a military perspective) so that it wouldn't be necessary for me (also thinking of missing many realities). | Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem egy eszköz azok számára, akik mesterek és guruk nélküli egyéni utat akarnak bejárni. Hogy hova, azt úgyis a Szíved fogja beállítani. | The Adventure Park is not a sect and is not a religion, but a tool for those who want to walk a unique path without masters and gurus. How, where it will be set by your Heart. | Az admin szint paraméterekkel, a játékszint konrétumokkal működik. | With the admin level parameters, the game level works with concretes.

EGYEDI TUDÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS | SPECIFIC KNOWLEDGE AND COOPERATION     >>>>>
P..S.....I | P..s.....i     >>>>>


CHAPTER 6 | TÖBBET RÓLAD | MORE ABOUT YOU

Nem érdemes azzal foglalkozni, hogy ezt elhiszed-e vagy sem. Amúgy sem nekem kellene hinned, hanem önmagadnak. Akkor hidd csak el, ha látod, hogy működik. Ám csak akkor fogod látni, ha használod. Mivel most térek vissza, még nagyon az elején vagyunk és sokat dolgoztam azért, hogy ez egy működőképes "dobozos" verzióként legyen használható.

It is not worth considering whether you believe it or not. Anyway, you shouldn't believe me, but yourself. Then believe me if you see how it works. But you will only see it if you use it. Since I am now back, we are still at the very beginning and I have worked hard to use it as a functional "boxed" version.

Akik gyorsan ráéreznek és értik is, hogy ez egy eszköz (holo operációs rendszer), amit használni lehet az elmétekkel, rájöttök, hogy rugalmas és nyitott a fejlesztésekre is.

Those who quickly feel and understand that this is a tool (holo operating system) that can be used with your mind will realize that it is flexible and open to development.


CHAPTER 7 | BLOG | BLOG
What is magic?


Aquarius director's instruction:
1. Preferably do everything differently than the others
2. Strive for Libero status
3. Cause rumpus as much as possibleAz ÉlményPark hasonló az ezotériában, mint az Apple, azaz zárt rendszert alkot, bár egyes technikái működnek azon kívül is. Ugyanis a hologram egy rendkívül rugalmas dolog.

The ÉlményPark is similar to esoteric as Apple, which is a closed system, although some of its techniques work outside. The hologram is an extremely flexible thing.linux filozófia az ezotériában is!


linux philosophy in esoteric!

psi@uw.hu
2019

Materials were made with google translate and post-verification. Sorry for any mistakes/errors. If you don't understand something, there's the original text above it.