Az itt látható tartalmak mindig az aktuális állapotot mutatják. A folyamatok most elérték az átadás-átvétel szintjét, ami jelenleg is tart.

Az én dolgom az volt, hogy a felső tartományokban rájöjjek a problémákra, megfogalmazzam azokat és kitaláljam a megoldások fő irányát. Majd megkezdtem a visszatérést és ezeket a folyamatokat ismételve haladtam a fizikai sík felé. Az ÉlményPark Platform megalkotása gyakorlatilag egyenlő a problémák megoldásával, sőt, több annál. Jelentőségének megítélése azonban nem annak dolga, aki létrehozta.

A visszatérés során, főleg az utóbbi időkben többször előfordult, hogy bizonyos területeken szakmai kompetenciahiányt érzékeltem magamnál. Mondjuk úgy, hogy amiben jó vagyok, az a stratégiai lényeglátás és a rendszertervezés, valamint a precíz álmodás (=holoprogramozás) a felső dimenziószinteken. Az átadás-átvétel szempontjából kiemelten fontos szempontokat határoztam meg és a megfelelő időben kerültem kapcsolatba azzal az emberrel, akihez a nevemet adom. Részemről az ÉlményParkkal kapcsolatos szakmai munkát befejeztem, de természetesen maradtam a fő fejlesztője a felső tartományokban. Ahova nekem 3 év az út és 3 év vissza. Mivel már rendelkezik a világ azzal a spirituális keretrendszerrel, amire nekem is szükségem van a további feladataimhoz, azok felé fordulok.

Ezen a weboldalon pedig aki tovább folytatja, rendelkezik azzal a szakmai kompetenciával, amivel én már nem. Az itt megtalálható tartalmak további sorsát is ő dönti el, de természetesen minden fellelhető lesz a saját weboldalamon.

The content shown here always reflects the current status. Processes have now reached the level of handover, which is ongoing.

My role was to identify the problems in the upper realms, formulate them and figure out the main direction of the solutions. Then I started to go back, repeating these processes and moving towards the physical plane. Creating the ÉlményPark Platform is practically the same as solving problems, and more than that. But it is not for the creator to judge its significance.

During my return, especially in the last few years, I have often found myself lacking professional competence in certain areas. Let's just say that what I am good at is strategic insight and system building, as well as precise dreaming (=holoprogramming) at the higher dimensional levels. I have identified aspects of high importance for the handover and have been in contact with the person to whom I put my name at the right time. For my part, I finished the professional work on the ÉlményPark, but of course I remained the main developer in the upper realms. To which for me it's a 3 year journey and 3 years back. Since the world already has the spiritual framework I need for my further tasks, I am turning towards it.

And on this website, those who continue to do so have the professional competence that I no longer have. He will also decide on the future of the content on this site, but of course everything will be available on my own website.