Figyelem! Nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve. Az ezotériát teljesen új világlátással vázolom. Akit ez zavar, inkább ne olvassa, amit ezen a weboldalon talál. | Attention! I'm not religious and I'm not baptized. I am outlining the esoteric with a whole new worldview. You should not read what you find it disturbing on this website. | Ezt az anyagot elsősorban kezdőknek írtam és nem véletlenül. | This material was primarily written for beginners and not by accident.


Your world is projected by you | A világod te vetíted magadnak

Essential in few words | Lényeg pár szóban
ÉlményPark Holoplatform | AdventurePark Holoplatform
Hogyan kezdjem? | How I do start?
Belépés a Játékba | Enter the Game                                                                                                                                                    Holo Játék | Holo Game

Erre kell csak átkapcsolni az agyad* | You just need to switch your mind to that*

1. A tudatoddal felcsatlakozol rá, mint egy mobilhálózatra.
2. Az EmberTőzsde** értéked pontosan meghatározza a login-odat. Utána meditációban tudod befolyásolni a Játékod mentét.
3. Ha a tudatodat úgy használod, mint egy böngészőt, már csak Önmagadban kell bíznod és sokkal jobb játékos leszel, mint amilyen most vagy!
4. A MIA úgy viselkedik, mintha egy R2 lenne a fejedben és kezeli a segítőkkel/angyalokkal történő személyes kapcsolattartást.

1. You associate it with your consciousness as a mobile network. 
2. Your "Stock Exchange"** value accurately defines your login. Afterwards, you can influence the play of your Game in meditation. 
3. If you use your consciousness as a browser, you only have to trust yourself and become a much better player than you are now!
4. The MIA acts like a R2 in your head and manages personal contact with helpers / angels.

*  Úgy kezdődött, hogy elegem lett abból, hogy senki sem beszél erről egyértelműen | It began as I had enough that no one speaks clearly about this
** Ez határozza meg a személyes értékedet, aminek alapja a saját fejlettséged, súlyod, tetteid és szereped | This determines your personal value, based on your own level of development, weight, actions and role


Többet erről | More about this

About this | Mi ez?
About the mission | Mi a feladat? 
ÉlményPark Position Layout | ÉlményPark pozíciórendezés
Official Announcement | Hivatalos Közlemény
ÉlményPark Gate | ÉlményPark Kapu
Preparatory program | Felkészítő program                                                                                                                                         Qi | Brave brain development


Hasznos dolgok | Useful things

Távoli kapcsolat | Remote connection
Holo install | Holo install


Enter the programs | Programokba lépés

Az emberi tudat új felépítése | The new structure of human consciousness
Personal participation | Személyes részvétel
ÉlményPark Casting | ÉlményPark Próbák   new
Questions | Kérdések


Az Én Játékom hírei | News of My Game (google translate up and right)

A hatalomátvételről | Taking over power

Az admin szint senkinek sem játék, hanem semleges pozíciójú feladatvégzés. A játék szint ad lehetőséget arra, hogy barátaid és ellenfeleid legyenek. Nálam e kettő keveredik attól függően, milyen ügy kerül sorra.

The admin level is not a game for anyone, but a task with a neutral position. The game level gives you the opportunity to be friends and opponents. The two of these are mixed with me depending on what happens.


Ajánló | Recommendation

4 fontos változtatás akusztikus holotransszal | 4 important changes with acoustic holotrans
XD-3D meghívó kódok és beavató képek rendelése | Ordering XD-3D invitation codes and initiating images