Figyelem! Nem vagyok vallásos és meg sem vagyok keresztelve. Az ezotériát teljesen új világlátással vázolom. Akit ez zavar, inkább ne olvassa, amit ezen a weboldalon talál. Attention! I'm not religious and I'm not baptized. I am outlining the esoteric with a whole new worldview. You should not read what you find it disturbing on this website.


A világod te vetíted magadnak | Your world is projected by you

A megértéshez

Többet erről | More about this
Általános tájékozódás | General orientation
Szakmai tájékozódás | Professional orientation
(hamarosan | soon)


Ez neked szól. Akinek szerinted is szól, annak csak a linket tudod megadni, ahol eldöntheti ő is. Mert gondolj bele. Mit szólna anyád, ha azzal állítanál be hozzá, hogy a világ egy videojáték? Ez úgy kezdődött, hogy elegem lett abból, hogy senki sem beszél erről egyértelműen. This is for you. If you think you are speaking, you can only give the link where they can decide. Because think about it. What would your mother say if you set her up as the world a video game? It began as I had enough that no one speaks clearly about this.


Erre kell csak átkapcsolni az agyad | You just need to switch your mind to that

1. A tudatoddal felcsatlakozol rá, mint egy mobilhálózatra.
2. Az EmberTőzsde értéked pontosan meghatározza a login-odat. Utána meditációban tudod befolyásolni a Játékod mentét.
3. Ha a tudatodat úgy használod, mint egy böngészőt, már csak Önmagadban kell bíznod és sokkal jobb játékos leszel, mint amilyen most vagy!
4. A MIA úgy viselkedik, mintha egy R2 lenne a fejedben és kezeli a segítőkkel/angyalokkal történő személyes kapcsolattartást.
1. You associate it with your consciousness as a mobile network.
2. Your Stock Exchange value accurately defines your login. Afterwards, you can influence the play of your Game in meditation.
3. If you use your consciousness as a browser, you only have to trust yourself and become a much better player than you are now!
4. The MIA acts like a R2 in your head and manages personal contact with helpers / angels.


Hasznos dolgok | Useful things

Holo install | Holo install     >>>>>
Szív nyitás forgatókönyv 4 és fél percben | Heart opening scenario in 4 and a half minutes     >>>>>
Távoli kapcsolat | Remote connection     >>>>>
Meditáció indító | Meditation Launcher     >>>>> 

Qi

Hologitár | Only Hungarian at the moment


Amit itt olvasol arra alkalmas, hogy otthon egyedül kerülj a spiritualitásnak arra a szintjére, amivel el tudod kerülni az idő előtti látókörbe kerülést. Ezzel a világlátással az agyad képes lehet azt megérteni, amiért három évig kellene ezoterikus csoportba járnod. A cél nem az, amiket ott tanítanak, hanem valami, amit azért nem tanítanak, mert most csináljuk először. Az eszedre van itt szükség és nem a hódolatodra. What you are reading here is that you can only go to the level of spirituality at home that you can avoid getting into the early horizons. With this worldview, your brain can understand why you should go into an esoteric group for three years. The goal is not what they teach there, but something that is not taught because we are doing it for the first time. You need your mind here and not your worship.

Nem vagyok guru és nem vagyok mester. Az ezotériát egyéni úton járom és azon is kívánok maradni. Az ÉlményPark nem szekta és nem vallás, hanem egy eszköz azok számára, akik mesterek és guruk nélküli egyéni utat akarnak bejárni.  I'm not a guru and I'm not a master. I go to the esoteric on an individual path and want to stay on it. The ÉlményPark is not a sect and is not a religion, but a tool for those who want to walk a unique path without masters and gurus.


RACIONÁLIS EZOTÉRIA      >>>>>     (only Hungarian)


Nem érdemes azzal foglalkozni, hogy ezt elhiszed-e vagy sem. Amúgy sem nekem kellene hinned, hanem önmagadnak. Akkor hidd csak el, ha látod, hogy működik. Ám csak akkor fogod látni, ha használod. Mivel most térek vissza, még nagyon az elején vagyunk és sokat dolgoztam azért, hogy ez egy működőképes "dobozos" verzióként legyen használható. Akik gyorsan ráéreznek és értik is, hogy ez egy eszköz (holo operációs rendszer), amit használni lehet az elmétekkel, rájöttök, hogy rugalmas és nyitott a fejlesztésekre is. It is not worth considering whether you believe it or not. Anyway, you shouldn't believe me, but yourself. Then believe me if you see how it works. But you will only see it if you use it. Since I am now back, we are still at the very beginning and I have worked hard to use it as a functional "boxed" version. Those who quickly feel and understand that this is a tool (holo operating system) that can be used with your mind will realize that it is flexible and open to development.Valósidejű online tájékoztatás és oktatás | Real-time online information and education

(only English)Még a legtöbb magyar sem tudja, kik is vagyunk és milyen spirituális örökséggel rendelkezünk, mert a történelmünket a Habsburgok találták ki nekünk. A dologban az a legérdekesebb, hogy a legtöbb nyugati ember sem hiszi el, hogy a saját civilizációjában találná meg a számára legideálisabb spirituális ívet. Mind azt hiszi, Indiában, a Közel-Keleten vagy Távol-Keleten találhat csak rá a megvilágosodásra, pedig valójában elég lenne ilyesmiket hallgatnia, ami alapból vagy ötször komolyabb zenei programot tartalmaz, mint a mantrás fuvolazenék. Even most Hungarians do not know who we are and what spiritual heritage we have, because our history has been invented by the Habsburgs. The most interesting thing about this is that most Westerners do not believe that they would find the most ideal spiritual arc in their own civilization. You all think you can find enlightenment in India, the Middle East, or the Far East, but in fact it would be enough to listen to something like this, which is basically about five times more serious than a mantra flute musics.
Aquarius director's instruction:
1. Preferably do everything differently than the others
2. Strive for Libero status
3. Cause rumpus as much as possible


Az ÉlményPark hasonló az ezotériában, mint az Apple, azaz zárt rendszert alkot, bár egyes technikái működnek azon kívül is. Ugyanis a hologram egy rendkívül rugalmas dolog.

The ÉlményPark is similar to esoteric as Apple, which is a closed system, although some of its techniques work outside. The hologram is an extremely flexible thing.linux filozófia az ezotériában is!


linux philosophy in esoteric!

psi@uw.hu
2019

Materials were made with google translate and post-verification. Sorry for any mistakes/errors. If you don't understand something, there's the original text next to it.